پیرترین مستمری بگیر آذربایجان 130 ساله است

پیرترین مستمری بگیر آذربایجان 130 ساله است

[ad_1]

عصر امروز در آذربایجان 100تعداد بازنشستگان بیش از 400 نفر است.

این بیانیه از طرف صندوق دولتی حمایت از اجتماعی کار و حمایت اجتماعی است.

اشاره شد که از آنها 27 مرد 373 دیگری زن است.

پیرترین مرد بازنشسته ابراهیم اف هلال عیسی اوغلوجلوی خودت را بگیر وی در سال 1915 متولد شد. در باکو زندگی می کند. پیرترین زن بازنشسته در سال 1890 متولد شد عزیزوا Tamam Ali gizif در منطقه لنکران زندگی می کند.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.