Blog

[ad_1] والمیکی صبای شهر از پلیس تاج و کارکنان بهداشت تقدیر کرد. رئیس جمهور والمیکی ، صباح پانکاج آدوایتی و اعضای این گردهمایی در گردهمایی فرهنگی گرد هم آمدند تا تاج رزمندگان را با گلدسته های رنگارنگ تزئین کنند. [ad_2]

[ad_1] رو هانا ، نماینده هندی-آمریکایی به هیئت مشاوره ویروس تاج کاخ ​​سفید منصوب شد. خانا ، 43 ساله ، تنها کاخ سفید را “بازگشایی گروه کنگره آمریکا” نامید … [ad_2]

952/952